Styrelsen

I styrelsen för Gammelgarns bygdegårdsförening sitter det 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Ordförande: Stefan Jansson (0707-277935)

Kassör:

Bokningsansvarig:

Sekreterare:

Vice ordförande: Åke Lindström