Styrelsen

I styrelsen för Gammelgarns bygdegårdsförening sitter det 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Ordförande: Gerd Klintström (0736-967733)

Kassör: Birgitta Hallstedet (0703-552339)

Bokningsansvarig: Gerd Klintström (0736-967733)

Sekreterare: Niina Tasbas

Vice ordförande: Birgitta Hallstedet