Styrelsen

I styrelsen för Gammelgarns bygdegårdsförening sitter det 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Ordförande: Stefan Jansson (0707-277935)

Kassör: Birgitta Hallstedet (0703-552339)

Bokningsansvarig: Stefan Jansson (0707-277935)

Sekreterare: Niina Tasbas

Vice ordförande: Åke Lindström