Styrelsen

I styrelsen för Gammelgarns bygdegårdsförening sitter det 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Ordförande: Stefan Jansson (0707-277935)

Kassör: Anette Johansson (0735-332220)

Bokningsansvarig: Gunilla Wallin (0701-132084)

Sekreterare: Sanna Jansson

Vice ordförande: Åke Lindström