Archive | juli 2017

Slåtter

Välkomna på

Slåtter

i

Gammelgarns Bygdegårdsänge

Onsdagen den 26/7 klockan 13:00

Medtag egen räfsa eller lie.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Ängskommittén och  styrelsen i bygdegårdsföreningen

i Gammelgarn